“Η Τσικουδιά” Τσιπουράδικο

Πλατεία Δημοκρατίας 5, Χώρα Ζακύνθου, Ζάκυνθος