Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική απορρήτου μας:

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες συλλέγονται.
  • Θα γίνει συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεση του εν λόγω φυσικού προσώπου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
  • Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.
  • Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και ενημερωμένα.
  • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
  • Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται.

Cookies
Τα “cookies” είναι ηλεκτρονικά αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων που μπορεί να περιέχουν ανώνυμο μοναδικό ταυτοποιητή. Τα cookies στέλνονται στο φυλλομετρητή σας από τον ιστότοπο και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας ώστε να μη δέχεται καθόλου cookies, ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δε δέχεστε cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλη τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Για πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.